W zależności od zamówionego rodzaju przeglądu oferujemy między innymi:

 1. oględziny wielu układów:
  • wentylacji
  • odprowadzania spalin
  • ładowania
  • podgrzewania
 2. wymiana materiałów eksploatacyjnych
  • filtry
  • oleje
  • płyny
 3. badania
  • pomiary rezystancji uziemienia
  • pomiary rezystancji izolacji
  • pomiary bezdotykowe temperatury styków elektrycznych
  • pomiary jakości akumulatora
  • określenie progu zamarzania płynu chłodniczego
  • określenie ph płynu chłodniczego
  • badanie jakości oleju napędowego
 • filtracja paliwa
 • utylizacja
 • uszlachetnianie
 • usługi blacharsko- lakiernicze
 • Wykonanie wszelkich napraw zespołów prądotwórczych po wcześniejszych oględzinach i wycenie
 • układy samoczynnego załączenia rezerwy
 • sterowniki
 • podgrzewanie bloku silnika
 • podłączenie odbiorów mocy wraz z pełną automatyką układu SZR (samoczynne załączenie rezerwy)
 • montaż układu odprowadzenia spalin
 • montaż układu wentylacji
 • dostosowanie pomieszczeń
 • wykonanie płyt betonowych dla posadowienia agregatu prądotwórczego
 • testy układu
 • wynajem agregatu 
 • wynajem agregatu z operatorem
 • bezpieczne odłączenie agregatu od układu elektrycznego, z którym współpracował
 • demontaż agregatu prądotwórczego
 • załadunek i transport
 • montaż w miejscu docelowym
 • uruchomienie w trybie automatycznym
 • bezpieczne odłączenie agregatu od układu elektrycznego, z którym współpracował
 • rozmontowanie urządzenia w zależności od potrzeb
 • załadunek i transport